ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Nowy prezes OSPSBHP

 Dodano: 2016-04-19

 

          

      

2015-04-18  

Nowy prezes OSPSBHP  

 

Wczoraj, 17 kwietnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim, delegaci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podczas pierwszego dnia walnego zebrania wybrali władze tej organizacji. Do wyborów na funkcję prezesa Zarządu Głównego (ZG) wystartowało dwoje kandydatów: Marek Nościusz – pełniący tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje, Elżbieta Bożejewicz – prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie.
Oddziały stowarzyszenia wybrały w sumie 152 delegatów, na zebranie przybyło 141. I taka liczba osób wzięła udział w wyborach władz. Na kandydatów oddano 139 ważnych głosów (dwa były nieważne): M. Nościusz otrzymał 69 głosów, E. Bożejewicz otrzymała 70 głosów i to ona została prezesem ZG na kadencję 2015-2019.
Zarząd Główny OSPSBHP może liczyć od 8 do 12 osób, włącznie z prezesem. Delegaci wybrali wczoraj dziesięciu członków zarządu. Zostali nimi: Krzysztof Babka, Waldemar Dudek, Lidia Jarmułowicz, Beata Kaczmarek, Piotr Kaczmarek, Marek Nościusz, Andrzej Nowak, Grzegorz Szałas, Urszula Tomska, Józef Witczak.
Wieczorem ZG ukonstytuował się, wybierając czterech wiceprezesów (zostali nimi: P. Kaczmarek, M. Nościusz, A. Nowak, J. Witczak), sekretarza (B. Kaczmarek), skarbnika (U. Tomska).
Walne zebranie delegatów wybrało również członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.  

 
  - 1 -