ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Współpraca polskich i słowackich behapowców

 Dodano: 2015-11-24

 

          

      

2014-11-17  

Współpraca polskich i słowackich behapowców  

 

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP spotkali się z przedstawicielami słowackich organizacji zrzeszających specjalistów zajmujących się problematyką bhp: Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (Asociácia BOZP a OPP), a także stowarzyszenia Spoločná vízia zajmującego się bezpieczeństwem pracy w budownictwie.
Spotkanie odbyło się w dniach 27-28 października 2014 r. w miejscowościach Bojnice i Previdza na Słowacji. Stronę słowacką reprezentowali: Milan Fančovič (prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej), Ján Donič (prezes stowarzyszenia Spoločná vízia), a także Karol Habina i Juraj Uherek. OSPSBHP reprezentowali Marek Nościusz – prezes Zarządu Głównego, Krzysztof Babka – członek ZG i prezes oddziału w Rzeszowie, Waldemar Dudek – członek ZG i prezes oddziału w Krakowie, a także członkowie zarządu oddziału w Rzeszowie: Zbigniew Strączek, Mariusz Błahuta i Janusz Kasyan.
Spotkanie było okazją do prezentacji przepisów gwarantujących podstawy działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w obydwu krajach. Ponadto była mowa o systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w obydwu krajach, o sprzęcie służącym do ochrony indywidualnej i zbiorowej pracowników, o organizacji szkoleń. Na Słowacji służba bhp jest ubranżowiona i ma własną izbę zawodową. Daje to m.in rękojmię profesjonalnego świadczenia usług z zakresu bhp przez wysokiej klasy fachowców. Gospodarze zorganizowali wizytę w firmie zaopatrującej słowacki przemysł w profesjonalne urządzenia i sprzęt ochronny oraz przeciwpożarowy, a także wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie zakończono podpisaniem umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy słowackim Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.
Delegacja OSPSBHP zaprosiła Słowaków na spotkanie stowarzyszenia, które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2014 r. w Rzeszowie i Łańcucie oraz do zorganizowania na wiosnę wspólnej konferencji w Polsce. Omówiono także organizację spotkania integracyjnego latem na terenie Słowacji.
Pomocy przy organizacji spotkania na Słowacji udzieliły: Podkarpacka Izba Gospodarcza z Krosna oraz Okręgowa Izba Gospodarcza z Preszowa na Słowacji.  

 
  - 1 -