ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2013

W 2013 będą się szkolić i rozmawiać o etyce

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2013-02-04  

W 2013 będą się szkolić i rozmawiać o etyce  

 

W styczniu olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podsumował działalność w 2012 roku i zaplanował najważniejsze wydarzenia na rok bieżący.
25 stycznia 2013 r. w oddziale odbyło się zebranie sprawozdawczo-informacyjne oraz wybory do sądu koleżeńskiego w trybie nadzwyczajnym. Prezes zarządu oddziału Elżbieta Bożejewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2012, natomiast skarbnik oddziału Krzysztof Wrzosek przedstawił sprawozdanie finansowe. Andrzej Urbaniak, przedstawiciel komisji rewizyjnej zapoznał zgromadzonych z protokołem kontroli komisji rewizyjnej oddziału, przeprowadzonej 19 stycznia 2013 r. Przedstawione sprawozdania według opinii zgromadzonych były na tyle szczegółowe i rzetelne, że zatwierdzili je jednogłośnie. Podczas zebrania nie podjęto żadnych wniosków ani też uchwał.
Zgodnie z decyzją głównej komisji rewizyjnej OSPSBHP, która uznała nadzwyczajne walne zebranie oddziału, które odbyło się 24 lutego 2012 r., za walne zebranie w trybie zwyczajnym, należało przeprowadzić dodatkowo wybory do sądu koleżeńskiego w oddziale. W wyniku głosowania do sądu koleżeńskiego wybrano Stanisława Rynkiewicza, Sławomira Frączkiewicza oraz Tomasza Sawickiego.
Prezes oddziału E. Bożejewicz przedstawiając plan pracy oddziału na rok 2013, zaznaczyła, że jest to plan otwarty i można go modyfikować w zależności potrzeb członków oddziału. W planie pracy znalazły się m.in.: organizacja konferencji wpisującej się w kampanię informacyjno-prewencyjną PIP „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”, zaplanowanej na 13 września 2013 r., organizacja konkursu plastycznego w ramach kampanii informacyjnej CIOP-PIB zatytułowanej „Przez innowacje do bezpieczeństwa pracy”, szkolenia i warsztaty doskonalące wiedzę członków oddziału, wizyty techniczne w zakładach pracy członków oddziału, udział w konkursach i działaniach organizowanych przez zarząd główny OSPSBHP. Na kolejnym zebraniu, zaplanowanym na 1 marca br., odbędzie się szkolenie połączone z dyskusją, którego tematem będzie etyka w zawodzie behapowca.
Priorytetem dla zarządu oddziału jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu i uzyskanie osobowości prawnej oraz powołanie regionalnego ośrodka szkoleniowego, który będzie pełnił rolę ośrodka doskonalenia, a także miejsca pracy dla członków oddziału.
Tomasz Sawicki, członek sądu koleżeńskiego, który jest również biegłym sądowym w zakresie bhp, zaproponował podzielenie się swoim doświadczeniami podczas szkoleń dla członków oddziału.
Na zakończenie zebrania głos zabrał Jarosław Stasikowski, który w imieniu członków oddziału podziękował prezes Elżbiecie Bożejewicz za zaangażowanie i pracę społeczną przy realizacji celów statutowych stowarzyszenia.  

 
  - 1 -