ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2013

Święto służby bhp w Olsztynie

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2013-09-16  

Święto służby bhp w Olsztynie  

 

Około dwustu osób wzięło udział w konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, która odbyła się 13 września w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Konferencja miała dwa główne cele. Po pierwsze, chodziło o przekazanie merytorycznej wiedzy uczestnikom – behapowcom, pracodawcom, młodzieży szkolnej. Po drugie, konferencja miała też okolicznościowy charakter – odbyła się z okazji 60-lecia służby bhp, 20-lecia OSPSBHP i Dnia Pracownika Służby BHP, przypadającego na 19 września. Została zorganizowana przez olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz miejscowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.
Wykłady na konferencji były zróżnicowane i dotyczyły zarówno historii służby bhp, jak i współczesnych problemów behapowskich. Elżbieta Bożejewicz (prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie) i Piotr Leśniewski (członek tego oddziału) omówili wpływ służby bhp na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w zakładach pracy na przestrzeni 60 lat oraz integrację środowiska zawodowego w okresie ostatniego dwudziestolecia. Gość specjalny konferencji Arunas Lupeika, zastępca Głównego Inspektora Pracy Litwy, przedstawił nowe podejście litewskiej inspekcji pracy do egzekwowania od pracodawców obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, mówił o skuteczności działań prewencyjnych PIP w zakresie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy. Natomiast zapewnieniu bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń w środowisku pracy swój wykład poświęcili Sławomir Kacprzak i Czesław Koczan z Urzędu Dozoru Technicznego. O tym co na temat działalności służby bhp można znaleźć w wirtualnym muzeum bhp (http://www.atest.com.pl/muzeum) mówił Robert Kozela z miesięcznika ATEST. Roli edukacji w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników swój wykład poświęciła Monika Maciejewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O programach prewencyjnych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mówił Grzegorz Kordowski z oddziału ZUS w Olsztynie.
Oprócz części wykładowej, uczestnicy mogli skorzystać z porad na licznie zorganizowanych stoiskach eksperckich, a na stoiskach firm z naszej branży mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu ochrony pracowników, szkoleń, a także z wydawnictwami i prasą fachową.
Były też wyróżnienia i dyplomy dla pracowników służby bhp – członków olsztyńskiego oddziału stowarzyszenia, wręczone przez Marka Wójciaka, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztnie, a obecny na konferencji Marek Nościusz, prezes zarządu głównego OSPSBHP odczytał list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wystosowany z okazji 60-lecia działalności służby bhp.
Konferencja była okazją do wręczenia nagród w trzech konkursach: konkursie dla firm „Dobre praktyki w prewencji wypadkowej”, konkursie plastycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, oraz w przeprowadzonym w trakcie konferencji konkursie dla młodzieży „Co wiem o bhp?”  

 
  - 1 -