ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2012

Zagrożenia w górnictwie nie znają granic

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2012-02-06  

Zagrożenia w górnictwie nie znają granic  

 

Przedstawiciele instytutów badawczych górnictwa (Mines Research Institutes) już po raz 34. spotkali się na konferencji poświęconej bezpieczeństwu pracowników kopalni oraz wystawie towarzyszącej temu wydarzeniu (tym razem w Indiach, w New Delhi, w dniach 7-10 grudnia 2011 r.). Historia wydarzenia sięga 1931 roku, kiedy to po raz pierwszy pracownicy instytutów górniczych spotkali się w Wielkiej Brytanii. Polska także była organizatorem tej konferencji. Międzynarodowa konferencja pośwęcona bezpieczeństwu w górnictwie to forum do dyskusji dla badaczy, specjalistów bhp oraz doświadczonych przedstawicieli branży. W trakcie wykładów uczestnicy omawiają wypadki, analizują ryzyko zawodowe, porównują najnowsze technologie wspomagające bezpieczeństwo górników oraz opracowują wspólnie strategie postępowania przy różnego rodzaju wypadkach w kopalniach. W trakcie minionej konferencji poruszono zagadnienia m.in. dotyczące wybuchów skał, osunięć gruntu oraz zarządzania odpadami, geoinformatyki, monitoringu sejsmicznego, nawigacji pod ziemią, zapobiegania wypadkom, bezpiecznej ewakuacji i zachowaniu górników itd. Ponadto omówiono najważniejsze zagrożenia związane z wydobyciem, jak gazy kopalniane, promieniowanie czy hałas. Wśród tematów omawianych na konferencji znalazły się również: standardy bhp w górnictwie, globalne problemy górnictwa oraz rola światowych organizacji w rozwiązywaniu tych problemów, sytuacja i potrzeby indyjskich górników węgla oraz innych kopalin. Największy nacisk położono na opracowywanie wspólnych standardów bezpieczeństwa z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.
Konferencji towarzyszyła wystawa „Bezpieczeństwo w górnictwie” - najstarsza tego typu wystawa na świecie. Zwiedzający ją mogli poznać m.in. najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii przeciwpożarowych, aparatury ratownictwa górniczego, ergonomii, kontroli warunków pracy w kopalniach, indywidualnego wyposażenia ochronnego. Oferta wystawców była bardzo zróżnicowana - zaprezentowali produkty od sprzętu monitorującego zapylenie po aparaturę używaną w resuscytacj. Niektóre produkty i technologie były prezentowane w trakcie pokazów. Wszystkie informacje dotyczące konferencji oraz program wydarzenia dostępny jest pod adresem http://www.icsmri34.in/.
W grudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele rządów państw (w tym Ministerstwa Rozwoju Indii), Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz państwowych instytutów badawczych. Nasz kraj w Międzynarodowym Komitecie Doradczym Konferencji reprezentował prof. Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. GIG, tak jak większość jego światowych odpowiedników, zajmuje się zwalczaniem zagrożeń gazowych, analizą gazów kopalnianych, ekspertyzami i badaniami dołowymi, zwalczaniem zagrożenia wyrzutami gazów i skał, oceną ryzyka zawodowego pracowników kopalni itd.  

 
  - 1 -