ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2012

W Katowicach wiedzą czego chcą

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2012-03-10  

W Katowicach wiedzą czego chcą  

 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, w trakcie spotkania członków katowickiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zorganizowanego pierwszy raz przez nowy zarząd, zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące potrzeb i motywacji członków stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni m.in. o podanie celu przynależności do stowarzyszenia oraz potrzeb związanych z tematyką spotkań. Członkowie zgodnie stwierdzili, że dzięki przynależności do OSPSBHP kontaktują się z kolegami po fachu, wymieniają doświadczenia oraz mogą wspólnie pracować. Wyrazili także potrzebę dodatkowych konsultacji prowadzonych po warsztatach w celu głębszego poznania omawianych przez wykładowców tematów.
Poniżej fragmenty z omówienia wyników ankiet:
- Członkowie uważają, że cele stowarzyszenia powinny dotyczyć ochrony interesów tej grupy zawodowej, wpływu na tworzone prawodawstwo, współpracy między członkami, organizowania szkoleń, konferencji.
- Zdecydowana większość członków uważa, że spotkania raz na kwartał są wystarczające, natomiast ponad 20% twierdzi, że spotkania powinny być organizowane częściej: raz na 1–2 miesiące.
- Poziom prowadzonych wykładów został oceniony w większości jako dobry – 50% głosów, bardzo dobry - 35%, wystarczający - 10% i niski - 5%, a czas trwania zajęć jest wystarczający, chociaż po 25% osób uznało, że długość wykładu powinna być uzależniona od tematyki, a niezależnie od wykładu powinna być także możliwość konsultacji z wykładowcą po zajęciach.
- Przy propozycjach tematów na najbliższe spotkania pojawiają się bardzo różne zagadnienia począwszy od bardzo ogólnego ujęcia typu: bhp i prawo pracy, bhp – interpretacja, zmiany przepisów, przez bardziej szczegółowe: ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, dostosowanie maszyn i urządzeń, czy też zagadnienia dotyczące określonych branż: bhp w górnictwie, promieniowanie jonizujące, zagrożenia biologiczne.
Szczegółowe omówienie wyników ankiety w marcowym ATEŚCIE.  

 
  - 1 -