ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2012

Piknik bhp w Olsztynie

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2012-09-12  

Piknik bhp w Olsztynie  

 

Ponad tysiąc osób, w tym dużo młodzieży, wzięło udział w pikniku edukacyjnym „Prewencja wypadkowa – kultura bezpieczeństwa”, który odbył się 7 września w Olsztynie. Piknik został zorganizowany przez olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie. W pierwszej części pikniku odbyła się konferencja, w której uczestniczyło ok. 200 osób, w tym przedstawiciele władz województwa, stowarzyszeń, organizacji związkowych, organizacji pracodawców, urzędów i różnych instytucji. Podczas konferencji wręczone zostały odznaczenia państwowe – złote medale za długoletnią służbę dla pracowników służby bhp, członków oddziału OSPSBHP w Olsztynie. Medale otrzymali: Bogdan Korowaj, Stanisław Rynkiewicz, Andrzej Urbaniak, Małgorzata Wojciechowska, Józef Zabulewicz, Iwona Zając. Wykłady na konferencji dotyczyły następujących zagadnień: program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” jako kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu prewencji wypadkowej, kampania społeczna „Prewencja wypadkowa”, działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, rola Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego, zadania pracowników służby bhp w prowadzeniu skutecznej prewencji wypadkowej, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz realizacja Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy na lata 2010-2012. W trzeciej części konferencji wręczono nagrody za udział w konkursie plastycznym „Działania zapobiegające wypadkom przy pracy”.
Po konferencji rozpoczął się piknik edukacyjny, na którym swoje stoiska zorganizowały 34 firmy i instytucje, w tym firmy należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, firmy olsztyńskie, producenci odzieży, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej, producenci sprzętu ochrony zbiorowej, producenci maszyn i urządzeń. Były też stoiska z poradami, stoiska wydawnictw branżowych i firm szkoleniowych. Firmy, oprócz prezentacji produktów, przygotowały między innymi szereg konkursów sprawdzających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocy, doboru środków ochrony indywidualnej, pokazy bezpiecznej pracy przy montażu siatek bezpieczeństwa, szalunków budowlanych, rusztowań budowlanych czy też pracy wózka widłowego. Uczestnicy pikniku mogli sprawdzić działanie alkoholu na sprawność człowieka (alkogogle), zbadać poziom cukru we krwi czy też ciśnienie, uzyskać porady medyczne. Największą sensacją był pokaz przygotowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie. Nowoczesne metody obezwładniania osób niebezpiecznych czy też pokaz nowoczesnego sprzętu wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników pikniku. Ci, którzy chcieli poszerzyć swoja wiedzę na temat „dobrych praktyk” w zakresie prewencji wypadkowej, mogli wysłuchać wykładów różnych firm na ten temat w specjalnym namiocie wykładowym.
Link do relacji w TVP Olsztyn: http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/7912-godz-1830/8458372
Relacja w Radiu Olsztyn: http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/21955/Jak_zapobiegac_wypadkom_przy_pracy/
Relacja na Olsztyn24.com: http://www.olsztyn24.com/news/18075-bezpieczny-piknik.html  

 
  - 1 -