ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2012

Laureaci Krahelskiej 2012

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2012-12-06  

Laureaci Krahelskiej 2012  

 

22 listopada br. podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Iwona Hickiewicz, główna inspektor pracy, uhonorowała tegorocznych laureatów nagrody im. H. Krahelskiej. To prestiżowe wyróżnienie otrzymali:
- Krzysztof Bielecki – od 20 lat zajmuje się prewencją wypadkową i promocją dobrych praktyk rolniczych. Obecnie w Centrali KRUS, a wcześniej w Oddziale Regionalnym w Chełmie. Współtworzył ponad 300 audycji PR nt. bezpiecznej pracy na wsi. Jest jednym z inicjatorów Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne;
- Elżbieta Bożejewicz – prezes oddziału olsztyńskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z ogromną pasją popularyzuje problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Od 1976 roku zajmuje się sprawami bhp w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym;
- Halina Ćwirko – doktor nauk medycznych, związana z ochroną zdrowia pracujących, także w kontekście ergonomii pracy. Jest m.in. członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, a obecnie jego honorowym prezesem. Stworzyła własną metodę oceny stanowisk pracy. Ma bogaty dorobek publikacyjny;
- Jerzy Demski – od 1981 roku związany z Kopalnią Węgla Kamiennego „Piast” – członek Prezydium OPZZ i Rady OPZZ, członek Komisji BHP kopalni „Piast”, Komisji BHP w Kompanii Węglowej S.A., członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy przy Wyższym Urzędzie Górniczym;
- Zdzisław Gnaciński – od 1972 roku zawodowo związany z polskimi kolejami. Od 30 lat pełni funkcję SIP. Obecnie pracuje w PKP CARGO S.A. w Poznaniu, gdzie jest członkiem Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zasiada też w Komisji BHP przy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych w Warszawie;
- Ewa Górska – prof. nzw. dr hab. inż., kieruje Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest m.in. prezesem PTErg, członkiem Komitetu Ergonomii i Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Wchodzi w skład ROP przy Sejmie RP;
- Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Branżowego Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Prezes Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz BHP. Członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Inicjator ankiety dotyczącej bezpieczeństwa pracy, w której wzięło udział ok. 15 tys. górników;
- Wojciech Magiera – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, wysokiej klasy specjalista, bezpośrednio nadzorował kilkadziesiąt akcji ratowniczych związanych z likwidacją zagrożeń dla załóg górniczych i zagrożenia powszechnego (m.in. pożar tunelu metra w Warszawie);
- Andrzej Mochoń – prezes zarządu Targów Kielce S.A. – twórca sukcesu firmy. Człowiek renesansu, m.in. wykładowca akademicki, wiceprzewodniczący Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz pomysłodawca Geoparku Kielce.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez głównego inspektora pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.  

 
  - 1 -