ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2011

Zabraknie behapowców

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2011-11-21  

Zabraknie behapowców  

 

Zapotrzebowanie na specjalistów bhp i innych specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w ciągu kilku lat znacząco przewyższy liczbę ludzi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wykształcenie – ta dobra albo zła wiadomość (zależy jak na to spojrzeć) dotyczy Stanów Zjednoczonych i znalazła się w poważnym i unikalnym dokumencie, czyli obejmującym dane z całego kraju raporcie na temat fachowców zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Dokument został wydany przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (NIOSH). Raport powstał w odpowiedzi na rosnące obawy i debaty na temat zasobów i zapotrzebowania na specjalistów bhp w całych Stanach Zjednoczonych. NIOSH wykonał badania o zasięgu krajowym na temat fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Badania te zostały wykonane przy współpracy najlepszych krajowych ekspertów. Ich komentarze, porady i praktyczne wskazówki zostały dołączone do programu rozwoju proponowanego przez NIOSH. To drugi tego typu krajowy raport stworzony przez NIOSH. Pierwszy powstał w 1978 r. Jednym z najważniejszych wyników obecnych badań jest spostrzeżenie, że zapotrzebowanie na specjalistów bhp w Stanach w ciągu kilku lat znacząco przewyższy liczbę ludzi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wykształcenie. Ponadto w raporcie można znaleźć statystyki dotyczące obecnej liczby zatrudnionych specjalistów (obecnie ponad 48 tys. specjalistów pracujących w dziewięciu dziedzinach objętych badaniem), prognozy zachowań rynku pracy w następnych pięciu latach, informacje na temat aktualnego popytu na pracę behapowców w Stanach Zjednoczonych, pozyskane na podstawie wywiadów z pracodawcami i jednostkami kształcącymi behapowców. Każdy rozdział raportu został opatrzony podsumowaniami, komentarzami ekspertów oraz zaleceniami dla pracodawców. Wszystkie dostępne dane, sam raport oraz pomniejsze dokumenty zawierające poszczególne badania można pobrać ze strony: http://www.cdc.gov/niosh/oshworkforce/
Warto dodać, że raport dotyczy nie tylko behapowców, ale i innych specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym bioz. Badania specjalistów NIOSH dotyczyły zapotrzebowania na pracę specjalistów zatrudnionych w: higienie pracy, medycynie pracy, opiece zdrowotnej, pomiarach środowiska pracy, prewencji wypadkowej, epidemiologii, psychologii pracy, a także behapowców zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, małych firmach, szkoleniowców bhp opłacanych przez NIOSH oraz szkoleniowców spoza NIOSH.  

 
  - 1 -