ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2011

System bhp w zakładzie

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2011-02-10  

System bhp w zakładzie  

 

26 stycznia w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie pracowników służby bhp, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział w Gdańsku, które jednocześnie rozpoczęło cykl szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie, w którym wzięło udział 86 osób, prowadził Henryk Batarowski – nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, omawiając organizację ochrony pracy w zakładzie oraz metodykę kontroli warunków pracy. Przybliżył słuchaczom m.in. rolę i organizację służby bhp, wymagania kwalifikacyjne a także uprawnienia i metody jej działania. Wyjaśnił również działalność komisji bhp, jej zadania oraz zasady powoływania jako organu doradczego i opiniodawczego dla pracodawcy. Omówił też metodykę kontroli warunków pracy na podstawie przykładów, w tym m.in. kontrole szkoleń bhp, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji powypadkowej. Na zakończenie wyjaśnił wątpliwości dotyczące sporządzania sprawozdania IWA, Z-10, a także przedstawił zmiany w statystycznej karcie wypadku.  

 
  - 1 -