ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2011

Rok walki ze stresem

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2011-01-11  

Rok walki ze stresem  

 

W lutowym ATEŚCIE ukażą się artykuły dotyczące stresu i mobbingu w pracy. Są to wciąż niedoceniane zagrożenia, które przyczyniają się zarówno do wypadków przy pracy, jak i obniżenia jakości i wydajności w pracy.
Z tą problematyką związana jest też rozpoczynająca się w marcu 2011 r. kolejna społeczna kampania informacyjna „Bezpieczne miejsce pracy”, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a włączają się w nią organizacje pozarządowe, pracodawcy i media.
Według danych GUS dotyczących przyczyn wypadków przy pracy ich najczęstszym powodem są błędy ludzkie. Nieprawidłowe zachowania pracowników powodują ponad połowę wszystkich wypadków przy pracy. Ponadto dane Państwowej Inspekcji Pracy dowodzą, że w Polsce nadal jest wiele przedsiębiorstw, w których nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena ryzyka zawodowego jest tam przeprowadzana w sposób niewłaściwy lub wcale, a pracownicy nie są informowani o zagrożeniach związanych z wykonywaną przez nich pracą oraz o sposobach prawidłowej ochrony.
W kampanii duży nacisk będzie położony na psychospołeczne czynniki środowiska pracy takie jak stres czy mobbing. Właśnie w ramach kampanii zostanie zorganizowana konferencja (pod roboczym) tytułem „Czynniki psychospołeczne – problem, prewencja, ekonomia”. Odbędzie się ona 14-15 kwietnia br. w Olsztynie. Konferencję organizują olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
Kontakt z organizatorami: bhp@ipbilawa.com.pl
ATEST objął patronat medialny nad tą konferencją. Wraz z organizatorami zachęcamy behapowców do nadsyłania przykładów dobrych praktyk dotyczących radzenia sobie w przedsiębiorstwach z problemami stresu i mobbingu. O tym, że nie muszą być to skomplikowane przedsięwzięcia świadczy przykład dobrej praktyki w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, stosowanej w jednej z firm budowlanych (opis w lutowym ATEŚCIE). CIOP zapowiada wydanie podręcznika dobrych praktyk, przydatnego w rozwiązywaniu problemów z zakresu psychospołecznych czynników środowiska pracy.  

 
  - 1 -