ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2010

Seminarium Stowarzyszenia Ochrony Pracy

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2010-06-08  

Seminarium Stowarzyszenia Ochrony Pracy  

 

31 maja 2010 r. w Kowalewie Pomorskim, na terenie firmy Plastica odbyło się seminarium na temat organizacji bezpiecznej pracy. Organizatorami seminarium były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, którego jednym z zakładów jest właśnie Plastica, i Stowarzyszenie Ochrony Pracy w Polsce – oddział w Toruniu. Seminarium było poświęcone problemom związanym ze zmianami w przepisach dotyczących konstruowania i wprowadzania do obrotu maszyn oraz bezpieczeństwu i higienie pracy przy wykonywaniu szeroko rozumianych prac szczególnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.
Zebranych powitali Arkadiusz Zawisza – wiceprezes Zarządu TZMO, Roman Grzymowicz – prokurent Plastica Sp. z o.o. oraz Bogusław Ziędalski – prezes oddziału SOP w Toruniu. Andrzej Barański – pełnomocnik prezesa zarządu TZMO ds. bezpieczeństwa – wprowadził zebranych w najistotniejsze problemy bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego występujące w zakładach należących do tej grupy kapitałowej, a Mirosław Mucharski – specjalista ds. bhp w TZMO – omówił najistotniejsze problemy bhp występujące przy obsłudze maszyn oraz statystyki wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków, których przyczyny związane były z eksploatacją maszyn. Dr inż. Stanisław Kowalewski – przedstawiciel Polski w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC/114 Komisji Bezpieczeństwa Maszyn – przedstawił zebranym problemy związane z realizacją znowelizowanej dyrektywy maszynowej i zmienionym w związku z tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Zenon Galewski – zastępca prezesa zarządu głównego SOP w Polsce – omówił przepisy i zasady prowadzenia prac szczególnych, w tym prac szczególnie niebezpiecznych. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzenie przez zainteresowanych uczestników dwóch zakładów produkcyjnych, a oglądane maszyny dały asumpt do dalszej dyskusji o bezpieczeństwie ich eksploatacji.  

 
  - 1 -