ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2010

Szkolenie w oddziale słupskim

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2010-12-17  

Szkolenie w oddziale słupskim  

 

Dużym zainteresowaniem członków słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP cieszył się wykład nadinspektora Henryka Batarowskiego, wygłoszony 9 grudnia 2010 r. na spotkaniu w siedzibie słupskiego oddziału PIP. Tematem wystąpienia była „Prewencja wypadkowa i dokumentacja opracowywana przez zespoły powypadkowe”. Wykładowca zwrócił m.in. uwagę na najczęstsze błędy spotykane w dokumentacji powypadkowej oraz odpowiadał na pytania dotyczące prewencji wypadkowej.
Roman Giedrojć, kierownik oddziału PIP, omówił współpracę służby bhp z inspekcją pracy. Ostatni wykład wygłosił Jan Patyna, specjalista ds. bhp, który omówił m.in. stan bhp u pracodawców zatrudniających do 100 pracowników, wykorzystując informacje zebrane od członków oddziału. Ich zdaniem działania behapowskie w małych firmach często ograniczają się do wykonywania zaleceń i nakazów wydanych przez PIP i PIS.
Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych. Jarosław Lenkiewicz, prezes oddziału OSPSBHP, wręczył zebranym drobne upominki i zapowiedział pierwsze spotkanie oddziału w nowym roku, które poświęcone będzie kosztom bhp.  

 
  - 1 -