ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2010

Strażacy i behapowcy

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2010-12-16  

Strażacy i behapowcy  

 

Spotkanie oddziału kaliskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, które odbyło się 10 listopada 2010 r., dotyczyło zmian przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Seminarium oddział zorganizował wspólnie z komendą Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Zebranych powitał komendant PSP Andrzej Morta. Prezes oddziału kaliskiego Henryk Karczowski omówił bieżące sprawy związane z działalnością oddziału.
Podstawowy temat dotyczący ochrony przeciwpożarowej omówili pracownicy komendy Krzysztof Biernacki i Piotr Sobczak. Przypomnieli, że zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nowe rozporządzenie uregulowało w nieco inny sposób lub też uściśliło zagadnienia dotyczące instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, stosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, gaśnic oraz innych urządzeń technicznych, oceny zagrożenia wybuchem ewakuacji. Dwa zagadnienia – dotyczące prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – były omówione szczegółowo. Ważną sprawą jest, aby instrukcja miała autora i nie była materiałem ściągniętym z internetu, a rzeczywistą oceną firmy, instytucji z występującymi tam zagrożeniami i podanymi właściwymi zaleceniami, jak należy postępować zapobiegawczo i w przypadku zagrożeń.
Uczestnicy spotkania zadawali wykładowcom dużo pytań, a strażacy cierpliwie i fachowo udzielali porad.
Strażacy przypomnieli sposoby użycia podstawowego sprzętu gaśniczego. Na placu podpalono stos drewna oraz zbiornik z benzyną. Użyto różnych gaśnic, zwracając uwagę, że rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do rodzaju pożaru.  

 
  - 1 -