ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2010

Bezpieczeństwo chemiczne

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2010-03-19  

Bezpieczeństwo chemiczne  

 

Konferencja „GHS – nowy system oznakowania substancji i mieszanin chemicznych”, która odbyła się 11 – 12 marca br. była drugą z kolei imprezą kontynuującą niezwykle ważną tematykę bezpieczeństwa chemicznego. Aktualność tej tematyki wynika z kolejnych w ostatnich latach publikacji dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, wdrażających do prawa wspólnotowego, a więc także polskiego, nowe regulacje w zakresie nadzoru nad produkcją i obrotem chemicznymi substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi. Tematem pierwszej konferencji był system bezpieczeństwa o akronimie REACH. Natomiast tematem opisywanej konferencji było szczegółowe zaprezentowanie rozporządzenia Europejskiego o akronimie CLP, wdrażającego do prawa UE system klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych chemikaliów opracowany przez ekspertów ONZ, znany na świecie pod skrótem GHS. System ten stanowi bardzo ważne uzupełnienie systemu REACH, ponieważ umożliwia precyzyjne rozpoznawanie zagrożeń stwarzanych przez chemikalia.
Organizator konferencji, firma Most Wanted, zapewnił udział w konferencji w charakterze prelegentów ekspertów z następujących firm lub ośrodków badawczych: THETA – Doradztwo Techniczne, POCH, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Instytut Przemysłu Organicznego.  

 
  - 1 -