ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Biblioteka internetowa

Przepisy

Zbiór przepisów bhp z 1965 r.

Lektura przepisów bhp z lat sześćdziesiątych XX wieku i wcześniejszych może być ciekawa z kilku względów. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak zmieniały się przepisy bezpieczeństwa. Po drugie, stare przepisy w znacznej mierze odzwierciedlają stan kultury technicznej i organizacyjnej sprzed lat. Po trzecie, warto zauważyć, że PRL odwoływano się jednak do przepisów z okresu międzywojnia. Żeby zaobserwować te zjawiska, wystarczy sięgnąć do jakiegoś leciwego zbioru przepisów. Zamieszczamy fragmenty "Zbioru przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy według stanu na dzień 30 września 1964 (wraz z tekstem ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z dnia 30 marca 1965 r.)", wydanego przez Wydawnictwo Związkowe CRZZ w 1965 r.

1. Praca sprawą honoru

2. Postęp w dziedzinie bhp

3. Inspekcja pracy w strukturach związkowych

4. Kary nie tylko za pijaństwo

5. Ustawa o bhp