ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Biblioteka internetowa

Archiwum ATESTU

Rocznik 1950

Od stycznia 1950 roku wydawcą "Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" zostało Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, który był założycielem i wydawcą pisma od początku (czerwiec 1947 roku) 4 grudnia 1949 r. został rozwiązany - oskarżono go o "propagowanie fałszywych poglądów organizacyjnych". 4 kwietnia 1950 r. powołano Centralny Instytut Ochrony Pracy, który od numeru listopadowego "Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" tego samego roku został jego współwydawcą.
W 1950 r. rozpoczęto realizację planu sześcioletniego, którego założeniem była industrializacja kraju na szeroką skalę (największy nacisk kładziono na przemysł ciężki). Budowano wiele nowych zakładów pracy i modernizowano już istniejące - flagowym przedsięwzięciem była budowa kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. W całym roczniku spotykamy nawiązania do tego planu, a w całości poświęcono mu numer marcowy, w którym artykuły koncentrują się wokół bhp na budowach, gdzie notowano wysoką wypadkowość, oraz na zasadach planowania mających powstać zakładów przemysłowych w taki sposób, aby ich budynki odpowiadały normom higieny (odpowiednia ilość/wielkość/obecność szatni, umywalni, toalet, gabinetów lekarskich, stołówki). Coś, co dziś wydaje się oczywiste (dostęp do podstawowych urządzeń higienicznych w miejscu pracy) wówczas wcale takie nie było.

BiHP 1⁄1950

BiHP 2⁄1950

BiHP 3⁄1950

BiHP 4⁄1950

BiHP 5⁄1950

BiHP 6⁄1950

BiHP 7-8⁄1950

BiHP 9-10⁄1950

BiHP 11-12⁄1950